четвъртък, 11 февруари 2010 г.

Ал-Фаргани

Абу-л-Аббас Ахмад ибн Мухаммад ибн Касир ал-Фаргани е един от най-видните персийски астрономи от 9 век, известен също като Алфраганус или Алфергани.

Ал-Фаргани е известен със своите приноси за математиката и географията Освен това е един от съоснователите на представата, че планетата Земя е кръгла, а не плоска.
Роден е във Фергана (днешен Узбекистан). Между 833 и 857 Ал-Фаргани пише най-известното си съчинение "Астрономически елементи за небесното движение" - компетентно описание на Птолеемевия Алмагест. На базата на астрономическите изследвания на Птолемей и по-нататъшни наблюдения на планетите той прехвърля прецизните движения на звездите върху планетите. Книгата, преведена на латински през 12 век и преиздавана няколко пъти, оказва значително влияние на европейската астрономия преди Региомонтанус и е едно от най-известните съчинения по астрономия до 15 век.

Лунният кратер Ал-Фаргани е наречен на негово име.

Моят списък с блогове

Последователи